Lista filtrów UV


Lista filtrów UV stosowanych w kosmetykach w Unii Europejskiej (opracowano na podstawie Aneksu VI do Rozporządzenia nr 1223/2009/WE dotyczącego produktów kosmetycznych)

Na każdym produkcie umieszczony jest wykaz składników wg. tzw nomenklatury INCI (Internetional Nomenclature of Cosmetics Ingredients). Natomiast nazwy substancji wymienione w Aneksie VI Rozporządzenia 1223/2009/WE to najczęściej nazwy chemiczne. Aby ułatwić korzystanie z listy filtrów, opracowaliśmy listę zawierającą także nazwy INCI, które znajdziesz na opakowaniach kosmetyków:

Lp. Nazwa chemiczna w języku polskim lub angielskim nazwa wg INCI, które znajdziesz na opakowaniu
1 Metylosiarczan N,N,N- trimetylo-4-(2-oksoborn- 3-ylidenometylo) aniliny Camphor Benzalkonium Methosulfate
2 Kwas benzoesowy, 2- hydroksy-, ester 3,3,5- trimetylocykloheksylowy/Homosalate Homosalate
3 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon
(Oxybenzone)
Benzophenone-3
4 Kwas 2-fenylenobenzimidazolo-5-sulfonowy i jego sole: potasowa, sodowa, trietanoloaminowa/Ensulizole Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
5 Kwas 3,3'(1, 4-fenylenodimetylideno) bis (7,7-dimetylo-2-okso- bicyklo-[2.2.1]hept-1- ylometanosulfonowy) i jego sole/Ecamsule Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
6 1-(4-tert-butylofenylo)- 3-(4-metoksyfenylo)propano-1,3-dion/Avobenzone Butyl Methoxydibenzoylmethane
7 Kwas alfa-(2-oksoborn- 3-ylideno)-tolueno-4- sulfonowy i jego sole Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
8 Ester 2-etyloheksylowy kwasu 2-cyjano-3,3- difenyloakrylowego,/ Octocrylene Octocrylene
9 Polimer N-{(2 i 4)-[(2- oksoborn-3-ylideno)metylo]benzylo}akrylamidu Polyacrylamidomethyl
Benzylidene Camphor
10 4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu/Octinoxate Ethylhexyl Methoxycinnamate
11 Etoksylowany kwasy etylo-4-aminobenzowy Peg-25 PABA
12 4-metoksycynamonian izopentylu/Amiloxate Isoamyl P-Methoxycinnamate
13 2,4,6-trianilino-(p- karbo-2'-etyloheksylo- 1'oksy)-1,3,5-triazyna Ethylhexyl Triazone
14 2-(2H-benzotriazol-2- ilo)-4-metylo-6-(2- metylo-3-(1,3,3,3-tetrametylo-1-(trimetylosililo)oksy)-disiloksanylo)propylo)fenol Drometrizole Trisiloxane
15 Ester 4,4-((6-((4-(((1,1- dwumetylo)amino)karbonylo)fenylo)amino)- 1,3,5-triazyna-2,4- diylo)diamino)bis-, bis(2-etyloheksylowy) kwasu benzoesowego/ Iscotrizinol (USAN) Diethylhexyl Butamido Triazone
16 3-(4-metylobenzylideno)-d-1 kamfora/Enzacamene 4-Methylbenzylidene Camphor
17 Salicylan 2-etyloheksylu/Octisalate Ethylhexyl Salicylate
18 2-etyloheksylo 4-(dimetyloamino)benzoesan/ Padimate O (USAN:BAN) Ethylhexyl
Dimethyl PABA
19 Kwas 2-hydroksy-4- metoksybenzofenono-5- sulfonowy i jego sól sodowa/Sulisobenzone Benzophenone-4, Benzophenone-5
20 2,2?-metyleno-bis(6(2H- benzotriazol-2-ilo)-4- (1,1,3,3-tetrametylo- butylo)fenol)/Bisoctrizole Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
21 Sól sodowa kwasu 2-2'- bis(1,4-fenyleno)1H- benzimidazolo-4,6- disulfonowego/Bisdisulizole disodium (USAN) Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate
22 2,2'-(6-(4-metoksyfenylo)-1,3,5-triazyno-2,4- diilo)bis(5-((2-etyloheksylo)oksy)fenol)/ Bemotrizinol Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
23 Dimetikodietylobenzylidenomalonian Polysilicone-15
24 Dwutlenek tytanu Titanium Dioxide
25 Ester heksylowy kwasu 2-[4-(dietyloamino)-2- hydroksybenzoilo] benzoesowego Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
26 2,4,6-tris[1,1'-bifenylo- 4-ylo-1,3,5-triazyna, w tym jako nanomateriał Tris-biphenyl triazine
Tris-biphenyl triazine (nano)
27 Tlenek cynku Zinc Oxide
Zinc Oxide (nano)