Oznakowanie i skuteczność produktów ochrony przeciwsłonecznej

SPF: Sun Protection Factor, Współczynnik Ochrony Przeciwsłonecznej. Oznaczany jest dla gotowego produktu. Oznacza stopień ochrony przed promieniowaniem UVB (metodą opracowaną przez Colipa - International SPF Test Method). Wartość SPF oznacza o ile więcej promieniowania potrzeba do wywołania rumienia na skórze chronionej badanym preparatem w stosunku do ilości promieniowania wywołującego rumień na skórze niechronionej.

Skuteczność (poziom ochrony przed promieniowaniem UV) wyznacza się zawsze dla gotowego preparatu. Nie jest ona wprost proporcjonalna do zawartości filtrów UV.

Warto wiedzieć, że zależność pomiędzy wartością SPF, a ilością pochłanianego lub odbijanego promieniowania nie jest wprost proporcjonalna. Preparat o współczynniku SPF równym 15 chroni skórę przed promieniowaniem UV w 93%, a preparat o SPF 30 w 97%. Preparat o SPF 100 nie pochłania 100 % promieniowania UV. Nie istnieją preparaty, które zapewniają 100 % ochrony przed UV.

Według zaleceń Komisji Europejskiej kosmetyki przeciwsłoneczne powinny być oznakowane za pomocą jednej z czterech kategorii słownych: "niska ochrona", "średnia ochrona", "wysoka ochrona", "bardzo wysoka ochrona". Na produkcie może dodatkowo znajdować się oznakowanie liczbowe - SPF. Maksymalny współczynnik, jaki może być deklarowany na produktach ochrony przeciwsłonecznej to 50 +. Produkty, których główną funkcją jest ochrona przez UV powinny chronić zarówno przed promieniowaniem UVB jak i UVA.

W zakresie skuteczności działania produktów Komisja Europejska zaleca, aby dla wszystkich produktów ochrony przeciwsłonecznej stopień ochrony przed UVA wynosił co najmniej 1/3 ochrony przed UVB.

Oznaczenie
kategorii
Oznaczenie
współczynnika
ochrony
Pomiar współczynnika
ochrony przeciwsłonecznej
(SPF)
Zalecany minimalny współczynnik
ochrony przed
promieniowaniem UVA
Zalecana minimalna krytyczna
długość fali
"Niska ochrona" "6" 6-9,9 1/3 współczynnika ochrony przeciwsłonecznej
podanego na etykiecie
370 nm
"10" 10-14,9
"Średnia
ochrona"
"15" 15-19,9
"20" 20-24,9
"25" 25-29,9
"Wysoka
ochrona"
"30" 30-49,9
"50" 50-59,9
"Bardzo wysoka
ochrona"
"50 +" > 60


W jaki sposób powinien być oznakowany dobry produkt ochrony przeciwsłonecznej?

Nie powinien nosić oznakowania sugerującego:
  • 100 % ochrony przed promieniowaniem UV (czyli oznaczeń jak np. "blokada przeciwsłoneczna", "całkowita ochrona", "pełna ochrona")
  • brak konieczności powtarzania aplikacji produktu co pewien czas, niezależnie od okoliczności (czyli oznaczeń takich, jak np. "całodzienna ochrona").
Powinien posiadać ostrzeżenia wskazujące, że nie zapewnia stuprocentowej ochrony Powinien być opatrzony instrukcjami dotyczącymi stosowania produktu, na przykład aplikowanej ilości i częstości powtarzania aplikacji:
  • "Produkt nanieść przed wyjściem na słońce";
  • "Nanosić ponownie dla utrzymania ochrony, zwłaszcza po spoceniu się, pływaniu lub wycieraniu ręcznikiem".
Powinien posiadać wskazówki dotyczące środków ostrożności, które należy zachować podczas przebywania na słońcu, na przykład:
  • "Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu";
  • "Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym";
  • "Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia".
Na opakowaniu kosmetyków może być umieszczony symbol ochrony przeciwsłonecznej.
Symbol ten jest nieobowiązkowy i dotyczy tylko kosmetyków promieniochronnych. Produkt oznakowany tym symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA. Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne muszą spełniać zalecenia w zakresie ochrony przed UVA.