Index UV

Indeks UV jest to międzynarodowy standard pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV) emitowanego przez Słońce danego dnia, w określonym miejscu.


Przykładowe strony zawierające Indeks UV dla Europy i Świata:

http://www.temis.nl/uvradiation/UVindex.html

https://www.epa.gov/sunsafety/uv-index-1#day3

https://www.arpansa.gov.au/our-services/monitoring/ultraviolet-radiation-monitoring/ultraviolet-radiation-index
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) indeks UV jest klasyfikowany według następujących kategorii narażenia:

Indeks UV

Poziom narażenia

0 - 2

Niski

3 - 5

Umiarkowany

6 - 7

Wysoki

8 - 10

Bardzo wysoki

11 +

Ekstremalny

 
 

 

Ilość promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi zależy w danym miejscu i w danym czasie zależy od:

 

  • wysokości Słońca nad horyzontem, czyli od szerokości geograficznej, pory roku i pory dnia
  • wysokości nad poziomem morza
  • pochłaniania i odbicia promieniowania przez powierzchnię Ziemi i otaczające przedmioty
  • występującego zachmurzenia
  • zawartości ozonu w atmosferze
  • obecności w atmosferze aerozoli i pary wodnej