|   |   

Efekty i siła oddziaływania promieniowania UV na organizm człowieka, w tym na skórę, zależą od parametrów fizycznych promieniowania (długość fali i częstotliwość czyli w efekcie energia), od poziomu ekspozycji w danym miejscu na Ziemi i w danym czasie (indeks UV) oraz własności osobniczych (fototyp skóry).

Parametry fizyczne promieniowania

Promieniowanie UV, tak jak każde promieniowanie elektromagnetyczne charakteryzują określone wielkości fizyczne - długość fali i jej częstotliwość. Wielkości te są w stosunku do siebie odwrotnie proporcjonalne i określają energię promieniowania. Im krótsza fala, tym wyższa częstotliwość i tym więcej energii niesie promieniowanie i silniej oddziałuje na organizmy żywe. Dlatego w zakresie promieniowania UV najbardziej niebezpieczne dla organizmów żywych jest promieniowanie UVC - ma ono najniższą długość fali (patrz tabela poniżej) i najwyższą energię. Na szczęście promieniowanie UVC nie dociera do Ziemi - jest w całości pochłaniane w warstwie stratosfery Ziemi, głównie dzięki obecności warstwy ozonowej.

Promieniowanie UVB także jest w przeważającej części zatrzymywane przez atmosferę Ziemi. Stanowi zaledwie od 4 do 5% promieniowania UV docierającego do Ziemi. Jednak z uwagi na wysoką energię znacznie silniej oddziałuje na żywe organizmy niż UVA. Promieniowanie UVB jest prawie całkowicie pochłaniane przez naskórek.

Promieniowanie UVA ma wyższą długość fali, a więc niższą energię, niż UVB. Dlatego słabiej oddziałuje na żywe struktury, mimo, że stanowi aż 95% promieniowania UV docierającego do Ziemi. UVA wnika w skórę znacznie głębiej, niż UVB - aż do skóry właściwej. Nie przenika jednak do tkanki podskórnej. powrót  drukuj  

 
   

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z serwisu, podaj nam Swój adres e-mail:
Wszelkie prawa zastrzeżone PKPPBK - UVAga słońce! © 2019  |  Polityka prywatności  |  Regulamin
designed by mouton.pl