|   |   

Lista filtrów UV stosowanych w kosmetykach w Unii Europejskiej (opracowano na podstawie Aneksu VI do Rozporządzenia nr 1223/2009/WE dotyczącego produktów kosmetycznych)

Na każdym produkcie umieszczony jest wykaz składników wg. tzw nomenklatury INCI (Internetional Nomenclature of Cosmetics Ingredients). Natomiast nazwy substancji wymienione w Aneksie VI Rozporządzenia 1223/2009/WE to najczęściej nazwy chemiczne. Aby ułatwić korzystanie z listy filtrów, opracowaliśmy listę zawierającą także nazwy INCI, które znajdziesz na opakowaniach kosmetyków:

Lp.Nazwa chemiczna w języku polskim lub angielskimnazwa wg INCI, które znajdziesz na opakowaniu
1
Metylosiarczan N,N,N- trimetylo-4-(2-oksoborn- 3-ylidenometylo) aniliny
Camphor Benzalkonium Methosulfate
2
Kwas benzoesowy, 2- hydroksy-, ester 3,3,5- trimetylocykloheksylowy/Homosalate
Homosalate
3
2-hydroksy-4-metoksybenzofenon
(Oxybenzone)
Benzophenone-3
4
Kwas 2-fenylenobenzimidazolo-5-sulfonowy i jego sole: potasowa, sodowa, trietanoloaminowa/Ensulizole
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
5
Kwas 3,3‘(1, 4-fenylenodimetylideno) bis (7,7-dimetylo-2-okso- bicyklo-[2.2.1]hept-1- ylometanosulfonowy) i jego sole/Ecamsule
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
6
1-(4-tert-butylofenylo)- 3-(4-metoksyfenylo)propano-1,3-dion/Avobenzone
Butyl Methoxydibenzoylmethane
7
Kwas alfa-(2-oksoborn- 3-ylideno)-tolueno-4- sulfonowy i jego soleBenzylidene Camphor Sulfonic Acid
8
Ester 2-etyloheksylowy kwasu 2-cyjano-3,3- difenyloakrylowego,/ Octocrylene
Octocrylene
9
Polimer N-{(2 i 4)-[(2- oksoborn-3-ylideno)metylo]benzylo}akrylamidu
Polyacrylamidomethyl
Benzylidene Camphor
104-metoksycynamonian 2-etyloheksylu/Octinoxate
Ethylhexyl Methoxycinnamate
11Etoksylowany kwasy etylo-4-aminobenzowy
Peg-25 PABA
124-metoksycynamonian izopentylu/Amiloxate
Isoamyl P-Methoxycinnamate
132,4,6-trianilino-(p- karbo-2′-etyloheksylo- 1'oksy)-1,3,5-triazyna
Ethylhexyl Triazone
142-(2H-benzotriazol-2- ilo)-4-metylo-6-(2- metylo-3-(1,3,3,3-tetrametylo-1-(trimetylosililo)oksy)-disiloksanylo)propylo)fenol
Drometrizole Trisiloxane
15Ester 4,4-((6-((4-(((1,1- dwumetylo)amino)karbonylo)fenylo)amino)- 1,3,5-triazyna-2,4- diylo)diamino)bis-, bis(2-etyloheksylowy) kwasu benzoesowego/ Iscotrizinol (USAN)
Diethylhexyl Butamido Triazone
163-(4-metylobenzylideno)-d-1 kamfora/Enzacamene
4-Methylbenzylidene Camphor
17Salicylan 2-etyloheksylu/Octisalate
Ethylhexyl Salicylate
18
2-etyloheksylo 4-(dimetyloamino)benzoesan/ Padimate O (USAN:BAN)
Ethylhexyl
Dimethyl PABA
19
Kwas 2-hydroksy-4- metoksybenzofenono-5- sulfonowy i jego sól sodowa/Sulisobenzone
Benzophenone-4, Benzophenone-5
202,2’-metyleno-bis(6(2H- benzotriazol-2-ilo)-4- (1,1,3,3-tetrametylo- butylo)fenol)/Bisoctrizole
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
21Sól sodowa kwasu 2-2’- bis(1,4-fenyleno)1H- benzimidazolo-4,6- disulfonowego/Bisdisulizole disodium (USAN)
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate
222,2'-(6-(4-metoksyfenylo)-1,3,5-triazyno-2,4- diilo)bis(5-((2-etyloheksylo)oksy)fenol)/ Bemotrizinol
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
23Dimetikodietylobenzylidenomalonian
Polysilicone-15
24Dwutlenek tytanu
Titanium Dioxide
25
Ester heksylowy kwasu 2-[4-(dietyloamino)-2- hydroksybenzoilo] benzoesowego
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
262,4,6-tris[1,1′-bifenylo- 4-ylo-1,3,5-triazyna, w tym jako nanomateriałTris-biphenyl triazine
Tris-biphenyl triazine (nano)
27Tlenek cynkuZinc Oxide
Zinc Oxide (nano)


powrót  drukuj  
 
   

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z serwisu, podaj nam Swój adres e-mail:
Wszelkie prawa zastrzeżone PKPPBK - UVAga słońce! © 2018  |  Polityka prywatności  |  Regulamin
designed by mouton.pl