UV a skóra

HOME  •  UV A SKÓRA

Wpływ promieniowania UV na skórę

Promieniowanie UVB
Promieniowanie UVB stanowi zaledwie 0,1% całkowitego promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi. Ma ono jednak stosunkowo wysoką energię. Na szczęście, promieniowanie UVB oddziaływuje tylko w naskórku i nie dociera do skóry właściwej.

Promieniowanie UVA
Promieniowanie UVA ma niższą energię dlatego słabiej oddziaływuje na organizmy żywe. Stanowi jednak aż 4,9 % całkowitego promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi. Poza tym, UVA dociera aż do skóry właściwej.