Produkty ochrony przeciwsłonecznej

Substancje promieniochronne - filtry UV

Produkty ochrony przeciwsłonecznej zawdzięczają swoje działanie obecności filtrów UV - substancji, które pochłaniają lub odbijają promieniowanie UV. W zależności od mechanizmu działania wyróżniamy filtry fizyczne (odbijające promieniowanie UV) oraz filtry chemiczne (pochłaniające promieniowanie UV).

Filtry fizyczne
Filtry fizyczne nazywane czasem substancjami ekranującymi odbijają promieniowanie UV.
Substancje z tej grupy to przede wszystkim filtry mineralne: tlenek cynku (ZnO), ditlenek tytanu (TiO2), tlenki żelaza (Fe2O3, Fe3O4).

Jednak jedynym filtrem uregulowanym prawnie jest obecnie ditlenek tytanu.

Filtry fizyczne odbijają głównie promieniowanie UVB (w zakresie 280 - 320 nm).

Filtry chemiczne
Filtry chemiczne absorbują promieniowanie UV i przechodzą w stan o wyższej energii, tzw. stan wzbudzony a następnie wypromieniowują nadmiar energii w postaci promieniowania cieplnego i/lub zmieniają swoją strukturę na strukturę o wyższej energii.

Filtry chemiczne pochłaniają promieniowanie w zakresie UVA lub UVB. W chwili obecnej coraz bardziej popularne są tzw. filtry szerokopasmowe, które mogą pochłaniać promieniowanie zarówno w zakresie UVA jak i UVB.
Filtry UVB: benzofenony, cynamoniany, pochodne kwasu p-aminobenzoesowego (PEG-25 PABA), salicylany, pochodne kamfory
Filtry UVA: dibenzoilometany, niektóre benzofenony, antranilany, niektóre pochodne kamfory
Filtry szerokopasmowe: niektóre benzotriazole, niektóre benzofenony.