Oznakowanie i skuteczność produktów ochrony przeciwsłonecznej

Oznakowanie kosmetyków przeciwsłonecznych ma zapewnić ich bezpieczne użycie i skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Obejmuje więc zarówno wskazanie stopnia ochrony, jak i wskazówki co do sposobu stosowania produktu, szczególnie ilości i częstotliwości oraz ostrzeżenia dotyczące profilaktyki przeciwsłonecznej.

Najbardziej powszechnym sposobem oznakowania ochrony przed promieniowaniem UV stosowanym na kosmetykach jest SPF, czyli współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (ang. Sun Protection Factor). SPF wyznaczany jest dla gotowego produktu kosmetycznego.

Wartość SPF oznacza stopień ochrony przed promieniowaniem UVB. Mówi o tym, ile promieniowania UVB potrzeba do wywołania rumienia na skórze zabezpieczonej produktem z filtrami UV w porównaniu do skóry niezabezpieczonej. Im wyższa wartość współczynnika SPF tym wyższa ochrona. Jednak warto wiedzieć, że zależność pomiędzy wartością SPF, a ilością pochłoniętego lub odbitego promieniowania nie jest wprost proporcjonalna. Np. krem o współczynniku SPF 15 chroni skórę przed promieniowaniem UVB w 93%, a produkt o SPF 30 w 97%. Preparat o SPF 100 nie pochłania 100% promieniowania UVB. Należy pamiętać, że nie istnieją produkty kosmetyczne, które zapewniają 100% ochronę przed UV! Maksymalna wartość współczynnika SPF jaką można znaleźć na produktach kosmetycznych (zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej) to 50+. SPF (wbrew niektórym obiegowym opiniom) nie jest także wprost proporcjonalny do czasu, jaki można bezpiecznie spędzić na słońcu, po zastosowaniu kosmetyku przeciwsłonecznego.

Skuteczność ochrony przed UV na kosmetyku przeciwsłonecznym powinna być oznakowana według jednej z czterech kategorii zalecanych przez Komisję Europejską:

  • "niska ochrona"
  • "średnia ochrona"
  • "wysoka ochrona"
  • "bardzo wysoka ochrona"

Uwaga: Wybieraj preparaty, które zapewnią skuteczną ochronę - odpowiednio dla Twojego fototypu skóry. W zakładce fototypy skóry znajdziesz odpowiednie wskazówki. Sprawdź swój fototyp skóry.Osoby o niskim fototypie i jasnej karnacji powinny wybierać produkty o wyższym stopniu ochrony-wysokim lub bardzo wysokim.

Obecnie wszystkie produkty, których główną funkcją jest ochrona przed słońcem chronią zarówno przed promieniowaniem UVB jaki i przed UVA. Według zaleceń Komisji stopień ochrony przed UVA wynosi co najmniej 1/3 ochrony przed UVB. Dlatego współczynnik ochrony przed UVA nie jest odrębnie oznakowany na kosmetyku. Jednak często na opakowaniach produktów przeciwsłonecznych spotkamy symbol UVA. Jest to deklaracja, że produkt spełnia wymagane parametry ochrony przed UVA.

 

 

Oznaczenie
kategorii
Oznaczenie
współczynnika
ochrony
Pomiar współczynnika
ochrony przeciwsłonecznej
(SPF)
Zalecany minimalny współczynnik
ochrony przed
promieniowaniem UVA
Zalecana minimalna krytyczna
długość fali
"Niska ochrona" "6" 6-9,9 1/3 współczynnika ochrony przeciwsłonecznej
podanego na etykiecie
370 nm
"10" 10-14,9
"Średnia
ochrona"
"15" 15-19,9
"20" 20-24,9
"25" 25-29,9
"Wysoka
ochrona"
"30" 30-49,9
"50" 50-59,9
"Bardzo wysoka
ochrona"
"50 +" > 60

Jakie informacje można znaleźć na produkcie ochrony przeciwsłonecznej?

  • Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej SPF
  • Symbol ochrony przed UVA
  • Wskazówki dotyczące stosowania np. aplikowanej jednorazowo ilości i częstości powtarzania aplikacji
  • Wskazówki dotyczące środków ostrożności, które należy zachować podczas przebywania na słońcu (np. "Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu", "Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia")
  •  Ostrzeżenia wskazujące, że produkt nie zapewnia 100% ochrony

Produkty przeciwsłoneczne często oznakowane są jako wodoodporne. Wodoodporność kosmetyków określana wg. specjalnej, międzynarodowej metody. Jest to stosunek wartości SPF przed kontaktem z wodą do wartości SPF po dwukrotnej 20 minutowej kąpieli. Jeśli stosunek ten jest większy niż 50% preparat jest uznany za wodoodporny.

Należy pamiętać, że jednorazowa aplikacja wodoodpornego produktu nie stanowi gwarancji skutecznej i długotrwałej ochrony. Aplikację należy powtarzać np. po wytarciu ręcznikiem i co kilka godzin -według zaleceń producenta.