Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne obejmuje 3 zakresy, w zależności od długości fali promieniowania: promieniowanie podczerwone IR, widzialne (Vis) oraz ultrafioletowe (UV). Największą część promieniowania emitowanego przez Słońce stanowi promieniowanie IR.  


Promieniowanie ultrafioletowe (UV)

Promieniowanie UV, tak jak każde promieniowanie elektromagnetyczne charakteryzują określone wielkości fizyczne - długość fali i jej częstotliwość. Wielkości te są w stosunku do siebie odwrotnie proporcjonalne i określają energię promieniowania. Im krótsza fala tym niesie więcej energii. Promieniowanie ultrafioletowe obejmuje trzy zakresy: UVA, UVB i UVC.

Efekty i siła oddziaływania promieniowania UV na organizm człowieka, w tym na skórę, zależą od parametrów fizycznych promieniowania, poziomu ekspozycji w danym miejscu na Ziemi i w danym czasie, grubości warstwy ozonowej, warunków atmosferycznych (Index UV) oraz własności osobniczych (Fototyp skóry).

Promieniowanie UVA emituje najniższą energię spośród trzech zakresów promieniowania UV. Wyróżnia się promieniowanie UVA-I (długie) i UVA-II (krótkie). UVA dociera do skóry właściwej i ma znaczący wpływ na fotostarzenie się skóry. Promieniowanie UVA stanowi aż 95% promieniowania docierającego do Ziemi.

Promieniowanie UVB stanowi zaledwie od 4 do 5% promieniowania UV docierającego do Ziemi. Jednak z uwagi na wysoką energię znacznie silniej oddziałuje na żywe organizmy niż UVA. UVB powoduje powstawanie rumieni i oparzeń słonecznych, ma działanie kancerogenne. Promieniowanie UVB jest jednak prawie całkowicie pochłaniane przez naskórek. Intensywność UVB zależy od pory roku i warunków atmosferycznych, największa jest latem w godzinach południowych.

W całym zakresie promieniowania UV najbardziej niebezpieczne dla organizmów żywych jest promieniowanie UVC. Ma ono najniższą długość fali i najwyższą energię. Na szczęście promieniowanie UVC nie dociera do Ziemi - jest w całości pochłaniane w warstwie stratosfery Ziemi, głównie dzięki obecności warstwy ozonowej. Promieniowanie UVC jest wykorzystywane jako środek bakteriobójczy np. w lampach do sterylizacji.

 

 

 

Dowiedz się więcej