Obecność areozoli i pary wodnej

Dym i mgła rozpraszają, a tym samym osłabiają promieniowanie UV.