Pochłanianie i odbicie promieniowania

Otaczające nas przedmioty w różnym stopniu pochłaniają lub odbijają promieniowanie UV. Tym samym mogą osłabiać lub nasilać jego intensywność. Wbrew potocznym opiniom promieniowanie UV, a zwłaszcza UVA w niewielkim stopniu jest pochłaniane przez wodę, szyby okienne czy tkaniny. Promieniowanie UV jest silnie pochłaniane przez chmury.

Przepuszczalność wybranych materiałów dla promieniowania UV:

Materiał Przepuszczalność [%]
UVA UVB
Woda (1m) 72 46
Szyba okienna (3 mm) 85 35
Szyba samochodowa 70 10
Poliamid 38 18
Bawełna 20 4


Stosunek promieniowania odbitego do padającego to tzw. albedo na przykład dla lodu i śniegu wynosi ok. 0.5 a dla powierzchni roślinnej 0.03. Wpływ albedo zaznacza się najsilniej wysoko w górach (odbicie od skał i śniegu) i nad morzem (odbicie od piasku i wody).
Ilość promieniowania UV odbitego od różnych materiałów może się znacznie różnic w zależności od miejsca pomiaru. Na przykład śnieg odbija 60-80% promieniowania UV przy pomiarach na poziomie gruntu, podczas, gdy pomiary lotnicze (powietrze) wykazują tylko 30% odbicia.

Odbicie promieniowania UV od wybranych materiałów:

Materiał Promieniowanie odbite [%]
UVB UVA
Woda 15 17
Piasek 12 11
Biała ściana 15 46
Biała odzież 14 28
Ludzka skóra 7 21
Trawa 10 19