Występujące zachmurzenia

Promieniowanie UV jest silnie pochłaniane przez chmury. Dlatego ze względu na dużą zmienność zachmurzenia ośrodki meteorologiczne opracowując prognozy Indeksu UV często podają dwie wersje prognozy: przy bezchmurnym niebie i z uwzględnieniem prognozy zachmurzenia. Do korekty prognoz indeksu UV stosuje się tzw. Chmurowy Współczynnik Modyfikujący. W zależności od rodzaju chmur i wielkości zachmurzenia Przyjmuje on wartości od 0 - niebo bezchmurne do 8 - całkowite zachmurzenie.